Nośniki 8×4 (32m2)
Nośniki 12×6 (72m2)
Nośniki 18×6 (108m2)
Nośniki 20×6 (240m2)
Konstrukcje nietypowe
Ściany